home
kantoor praktijkdomeinen
 

 

Greet BLOCKX

e-mail

Greet Blockx graduated in law from Leuven (1989) and in international and European law from Brussels Open University (1990).
From 1990 to 1996 she was an assistant at the Law Faculty of KU Leuven in the department for Business Law, Privileges and Mortgages.
She has been a member of the Bar in Leuven since 1993.
From 1996 to 2002 she was a postgraduate lecturer in "Vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk" at KULAK.
She has been a staff employee for various publications, including Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht and Waarvan Akte.
She has published in various publications and books.

your contact for matters relating to

Construction law and real estate >> 
Commercial and company law  >>
Environmental, town-planning and administrative law >>

publications

G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden,
Reeks Notariƫle Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2006, 354 p.

G. BLOCKX, G. SUETENS en J. KOKELENBERG, "Onteigening - opeising" in De
Rechtsgids, Burgerlijk recht, deel II, R. DILLEMANS (ed.), Gent, Story-Scientia,
losbl., 2001, nr. B 323-324

P. HAMELINK en G. BLOCKX, "Zakenrecht I.M.: Erfdienstbaarheden: algemene
leer en erfdienstbaarheden door 's mensen toedoen" in Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999-2001, losbl.
(hoofdstukken 1 t/m 15)

"De woonkwaliteitsnormen in de Vlaamse Wooncode en het conformiteitsattest",
Waarvan Akte 1999, 124-132

S. SNAET en G. BLOCKX, "Kroniek appartementsmede-eigendom (1994-1999)",
R.W. 1999-2000, 1-14

De hypotheek voor alle sommen, lezing gegeven op de studienamiddag
"Wijzigingen aan de Wet op het Hypothecair Krediet en de gewijzigde
Hypotheekwet" op 20 november 1998 in de Business Faculty te
Neder-Over-Heembeek

Timesharing, cursusnota's post-universitaire opleiding "Vastgoedrecht voor de
Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK, 1998-1999, 10 p.

"Bouwpremies en huurtoelagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
een stand van zaken", T. App. 1997, 20-25

"De hypotheek voor alle sommen" in De gewijzigde Hypotheekwet en de
wijzigingen aan de Wet op het Hypothecair Krediet, D. MEULEMANS (ed.),
Reeks Notariƫle Praktijkstudies, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,
1997, 25-54

D. MEULEMANS, m.m.v. G. BLOCKX en S. SNAET, "De gevolgen van de
onteigening voor het hypothecair krediet" in De onteigening ten algemene
nutte, Leuven, Jura Falconis Libri, 1997, 221-237

Bouwpremies en huurtoelagen, cursusnotities post-universitaire opleiding
"Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK,
jaarlijks herwerkt tot 1996

De milieuvergunning, cursusnotities post-universitaire opleiding
"Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK,
jaarlijks herwerkt tot 1996

De vergunningsplicht in het kader van de wetgeving inzake monumenten,
stads- en dorpsgezichten, landschappen en het archeologisch patrimonium,
cursusnotities post-universitaire opleiding "Vastgoedrecht voor de
Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK, jaarlijks herwerkt tot 1996

De stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning, cursus-
notities post-universitaire opleiding "Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk",
Kortrijk, KULAK, jaarlijks herwerkt tot 1996

Ph. VANAVERMAET en G. BLOCKX, "Zakenrecht I.D.7: Eigendom - Erfdienstbaarheden tot algemeen nut" in Onroerend Goed in de Praktijk,
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, losbl.

R. DERINE en G. BLOCKX, "Zakenrecht I.A.: Onroerende goederen" in
Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,
1996, losbl.

"Rechtsleer. Stand van zaken: vergunningen en premies 1993-1994" in
Praktijkgids voor de vastgoedmakelaar, Antwerpen, Kluwer
Rechtswetenschappen, 1995, 69-80

"De algemene vergadering van mede-eigenaars. Werking en bevoegdheden"
in De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom. Referatenbundel van
de studienamiddag K.U.Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994,
H. VANDENBERGHE (ed.), Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 71-92

"Artikel 1412bis Ger. W.: een versoepeling van het principe van de
uitvoeringsimmuniteit van de overheid", Waarvan Akte 1995, 53-60

G. BLOCKX en P. VITS, "Zakenrecht" in Recente evoluties in het burgerlijk
recht 1987-1992. Deel 2: Zakenrecht, verbintenissenrecht en onrechtmatige
daad, bijzondere overeenkomsten, zekerheidsrechten, J. MELLAERTS,
J. ROODHOOFT en L. WYNANT (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechts-
wetenschappen, 1994, 3-30

"Timesharing van een onroerend goed", Waarvan Akte 1993, 35-38

counsel
advocaten
administratief
 
Fevery Kristof
Geuvens Stijn