home
kantoor praktijkdomeinen
 

 

Anne Tans

e-mail

Anne Tans is a graduate of KU Leuven (2012 Master of Law).
From 2012 to 2015, she worked as an assistant at the Institute for Social Law at KU Leuven, where she conducted research into welfare law and carried out teaching duties in welfare law and social security law. 
She has been registered at the Bar in Leuven since 2015.


your contact for matters relating to

Liability and insurance law >>
Familie, huwelijksvermogens- en erfrecht >>


publications

A. Tans en J. Put “Horen, zien en handelen: beroepsgeheim en kindermishandeling” in J. Put (ed.), Themis Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2014, 51-74.
H. Op de Beeck, J. Put, A. Tans, S. Pleysier en K. Hermans, Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van Moed en de grenzen van het beroepsgeheim,Leuven, LannooCampus, 2014, 328 p.
A. Tans en J. Put, Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen, Leuven, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2013, 42 p.
H. Op de Beeck, A. Tans, J. Put, S. Pleysier en K. Hermans, Evaluatieonderzoek “Protocol van Moed”, een experiment inzake het spreekrecht en het casusgebonden overleg bij situaties van kindermishandeling, 2013.
A. Tans, “Beroepsgeheim van advocaat en zorgverlener compatibel?”, Juristenkrant 2013, afl. 272, 7.

 

advocaten-counsels
advocaten
administratief
 
 
Gounakis Christos
vansnick
de craen tini
puissant laurent
beckers sien
collier
Dorien Vervoort
vangool