e-brief02

 

LEZINGEN EN PUBLICATIES - MEDEDELINGEN

Wij hebben het genoegen u te kunnen meedelen dat vanaf 1 oktober 2013 Mr. Charlotte Waterschoot ons team heeft vervoegd als advocaat-stagiair.

Bij Koninklijk Besluit van 11 september 2013 werd Mr. Jan Goedhuys benoemd als plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

 

Voor meer informatie over ons/of maxius verwijzen wij naar >>>  w w w . m a x i u s . b e

De volledige pdf kan u hier downloaden


 
 

Wenst u geen nieuws meer per email te ontvangen, gelieve dan een bericht terug te zenden met "uitschrijven" in de onderwerpbalk.

 
 

 

webdesign www.webstekstudio.be