Greet BLOCKX

CAREER 

  • Registered at the Leuven Bar since 1993
  • Lecturer in postgraduate construction law for real estate practice at KULAK [Catholic University of Leuven at Kortrijk] 1996-2002 
  • Assistant at the Department of Business Law, Liens and Mortgages, 1990-1996 

DEGREES 

  • International and European law, VUB [Dutch-speaking 
  • Free University of Brussels] (1990) LLM, KU Leuven (1989) 

YOUR CONTACT PERSON FOR 


PUBLICATIONS

➢G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, “Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden,” in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2006, 354 p.

➢G. BLOCKX, G. SUETENS en J. KOKELENBERG, "Onteigening - opeising" in De Rechtsgids, Burgerlijk recht, deel II, R. DILLEMANS (ed.), Gent, Story-Scientia, losbl., 2001, nr. B 323-324

➢P. HAMELINK en G. BLOCKX, "Zakenrecht I.M.: Erfdienstbaarheden: algemene leer en erfdienstbaarheden door 's mensen toedoen" in Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999-2001, losbl. 

➢G. BLOCKX, "De woonkwaliteitsnormen in de Vlaamse Wooncode en het conformiteitsattest", Waarvan Akte 1999, 124-132

➢S. SNAET en G. BLOCKX, "Kroniek appartementsmede-eigendom (1994-1999)", R.W. 1999-2000, 1-14

➢De hypotheek voor alle sommen, lezing gegeven op de studienamiddag "Wijzigingen aan de Wet op het Hypothecair Krediet en de gewijzigde Hypotheekwet" op 20 november 1998 in de Business Faculty te Neder-Over-Heembeek 

➢Timesharing, cursusnota's post-universitaire opleiding "Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK, 1998-1999, 10 p.

➢G. BLOCKX, "Bouwpremies en huurtoelagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een stand van zaken", T. App. 1997, 20-25

➢G. BLOCKX, "De hypotheek voor alle sommen" in De gewijzigde Hypotheekwet en de wijzigingen aan de Wet op het Hypothecair Krediet, in Reeks Notariële Praktijkstudies, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, 25-54

➢D. MEULEMANS, m.m.v. G. BLOCKX en S. SNAET, "De gevolgen van de onteigening voor het hypothecair krediet" in De onteigening ten algemene nutte, Leuven, Jura Falconis Libri, 1997, 221-237

➢Bouwpremies en huurtoelagen, cursusnotities post-universitaire opleiding "Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK, jaarlijks herwerkt tot 1996

➢De milieuvergunning, cursusnotities post-universitaire opleiding "Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK, jaarlijks herwerkt tot 1996

➢De vergunningsplicht in het kader van de wetgeving inzake monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en het archeologisch patrimonium, cursusnotities post-universitaire opleiding "Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK, jaarlijks herwerkt tot 1996

➢De stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning, cursus- notities post-universitaire opleiding "Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk", Kortrijk, KULAK, jaarlijks herwerkt tot 1996

➢Ph. VANAVERMAET en G. BLOCKX, "Zakenrecht I.D.7: Eigendom - Erfdienstbaarheden tot algemeen nut" in Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, losbl.

➢R. DERINE en G. BLOCKX, "Zakenrecht I.A.: Onroerende goederen" in Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, losbl.

➢G. BLOCKX, "Rechtsleer. Stand van zaken: vergunningen en premies 1993-1994" in Praktijkgids voor de vastgoedmakelaar, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 69-80

➢G. BLOCKX, "De algemene vergadering van mede-eigenaars. Werking en bevoegdheden" in De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom. Referatenbundel van de studienamiddag K.U.Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, H. VANDENBERGHE (ed.), Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 71-92

➢G. BLOCKX, "Artikel 1412bis Ger. W.: een versoepeling van het principe van de uitvoeringsimmuniteit van de overheid", Waarvan Akte 1995, 53-60

➢G. BLOCKX en P. VITS, "Zakenrecht" in Recente evoluties in het burgerlijk recht 1987-1992. In Deel 2: Zakenrecht, verbintenissenrecht en onrechtmatige  daad, bijzondere overeenkomsten, zekerheidsrechten, J. MELLAERTS,  J. ROODHOOFT en L. WYNANT (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechts- wetenschappen, 1994, 3-30

➢G. BLOCKX, "Timesharing van een onroerend goed", Waarvan Akte 1993, 35-38

Need a lawyer or mediator?

Contact us

Subscribe to our newsletter

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x