Bernadette OVERSTEYNS

LOOPBAAN

  • Sinds 1993 advocaat ingeschreven aan de balie in Leuven

  • Assistent aan de KU Leuven op het Instituut voor Arbeidsrecht, 1985-1994

DIPLOMA’S

  • Doctor in de rechten KU Leuven (1993) met proefschrift "Arbeidsrecht en flexibiliteit. Een juridisch onderzoek van atypische arbeidsovereenkomsten", promotor Prof. Dr. Roger Blanpain

  • Summer School in Comparative Industrial Relations, SINNEA, Bologna, Italië (1991)

  • Licentiaat in de rechten KU Leuven (1985)


UW CONTACTPERSOON INZAKE


PUBLICATIES

➢B. OVERSTEYNS en K. VERELST, "Onrechtmatig verkregen bewijs in arbeidszaken: de rechter wikt en weegt belangen" in Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber Amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 385-404

➢"Het lot van de arbeidsovereenkomst bij overdracht van de handelszaak" in De overdracht van de handelszaak, documentatiebundel van de studie-avond van de Kamer der Notarissen en de Orde van Advocaten van Leuven van 12 juni 1997

➢"Het Hof van Cassatie over het beding van proeftijd", Or. 1994, 163-168

➢"Telewerk" in Arbeidsrecht, een confrontatie tussen theorie en praktijk, O. VANACHTER (ed.), Antwerpen, Maklu, 1993, 111-143

➢Arbeidsrecht en flexibiliteit. Een juridisch onderzoek van atypische arbeidsovereenkomsten, proefschrift tot het behalen van de graad van Doctor in de Rechten, KU Leuven, 1993

➢B. OVERSTEYNS en R. BLANPAIN, "Country Report. Belgium" in Temporary Work and Labour Law of the European Community and Member States, R. BLANPAIN (ed.), Deventer/Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993, 45-75

➢"Boekbespreking: Flexibele arbeid, Tegenspraak-Cahier 11, P. HUMBLET en L. LENAERTS (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 178 p.", T.P.R. 1992, 270-272

➢"Arbeidsrechtelijk statuut van de thuiswerker", Gezinsbeleid in Vlaanderen, Tijdschrift B.G.J.G. juni 1992, 32-37

➢"Telewerk. Juridische aspecten" in Telewerk, Leuven, V.K.W., 1992, 15-25

➢"Huitième congrès mondial de l'Association internationale des Relations de Travail", Revue du travail juillet-août-septembre 1989, 651-663

➢"8ste Wereldcongres van de Internationale Vereniging voor Arbeidsverhoudingen", Arbbl. juli-augustus-september 1989, 651-663

➢"Conference Report. 8th World Congress International Industrial Relations Association", The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 1989, Volume 5, Issue 3, 156-165

➢"I. Aanwerven, Hoofdstuk 1, Afdeling 4. De precontractuele fase" in Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan (ATO), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, A 104-10 tot A 104-640, losbl.

➢"Juridische problemen bij de aanwerving" in Gezondheid en onderneming. AIDS, alcohol, drugs, roken. Referaten van de studiedag georganiseerd door het Instituut voor Arbeidsrecht van de K.U.Leuven op 20 mei 1988, B. OVERSTEYNS (ed.), Brugge, Die Keure, 1989, 81-100

➢Le SIDA et la relation de travail, (Dossier Social), Bruxelles, Ced. Samsom, 1989, 24 p.

➢AIDS en de arbeidsrelatie, (Sociaal Dossier), Brussel, Ced. Samsom, 1989, 24 p.

➢"I. Aanwerven, Hoofdstuk 1, Afdeling 3. Sollicitatie en selectie" in Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan (ATO), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, A 103-10 tot A 103-800, losbl.

➢"Deel VI : Gezondheid en onderneming" in Personeelsbeleid en Arbeidsrecht, Brugge, Die Keure, losbl.

➢enkele korte bijdragen in Nieuwsbrief voor mensen met personeel, o.a. "De kaart voor sociale zekerheid" (nr. 184); "Ontslag: morele dwang" (nr. 189); "Alcoholverbruik als dringende reden" (nr. 193); "Wet uitzendarbeid" (nr. 219); "Boekbespreking: C. ENGELS, Ontslag wegens dringende reden, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, 146 p." (nr. 254)

➢"Boekbespreking: Legal and Contractual Limitations to Working-Time in the European Community Member States, R. BLANPAIN en E. KÖHLER (ed.), Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, 448 p.", R.W. 1988-1989, 621-622

➢"Het recht op eerbiediging van het privé-leven", R.W. 1988-1989, 488-498

➢"Boekbespreking: L. VAN HOESTENBERGHE, STUDENTenRECHT. Sociale en Juridische Gids voor de Student Hoger Onderwijs, Acco, Leuven - Amersfoort, 1988, 278 p.",J.T.T. 1988, 430

➢"Enkele juridische problemen rond sollicitatie en aanwerving",Or. 1988, 178-186

➢"Studiedag Gezondheid - onderneming en arbeidsrecht",Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1988, 415-428

➢"Trefwoord S183. Stage" in De Rechtsgids, Sociaal recht, Gent, R. DILLEMANS (ed.), Story-Scientia, losbl.

➢"Trefwoord S182. Huisarbeid" in De Rechtsgids, Sociaal recht, R. DILLEMANS (ed.), Gent, Story-Scientia, losbl.

➢"Trefwoord S13. Proefbeding" in De Rechtsgids, Sociaal recht, R. DILLEMANS, Gent, Story-Scientia, losbl.

➢"Het arbeidsrechtelijk statuut van de huisarbeiders", Or. 1987, 6-13

Advocaat of bemiddelaar nodig?

Contacteer ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x