Kosten en erelonen

Hoe het ereloon en de kosten er in uw specifieke situatie zullen uitzien, wordt steeds vooraf besproken. Vanaf 1 januari 2014 is 21% B.T.W. verschuldigd op het ereloon en de kosten.

Erelonen

Het ereloon is de financiële vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat. Doorgaans wordt het berekend per uur. Aanrekenbare uren zijn uren die aanwijsbaar in een welbepaalde zaak worden gepresteerd, bijvoorbeeld de studie van een dossier, de onderhandelingen, het opstellen van een conclusie, het pleiten, enzovoort. Om diensten te kunnen leveren aan een cliënt, zijn er daarnaast uren die niet specifiek aanwijsbaar zijn, bijvoorbeeld de organisatie van het kantoor, de boekhouding, bijscholing… Een vergoeding hiervoor zit in het uurtarief vervat. Het uurtarief wordt afgestemd op het belang van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat, de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid, het resultaat en/of de draagkracht van de cliënt. Voor bepaalde prestaties kan het ereloon bestaan uit een afgesproken bedrag of een percentage (zie ook hieronder: Incasso).

Kosten

Dit zijn aanwijsbare uitgaven, met inbegrip van personeelskosten, die gemaakt worden voor rekening van de cliënt. maxius rekent ze aan als volgt:

Afhankelijk van de aard van het dossier kunnen de kosten ook forfaitair worden begroot op een percentage van het ereloon.

Kantoorkosten

  • openen nieuw dossier en archiveren dossier: € 75

  • briefwisseling en tekstverwerking: € 10/pagina

  • aangetekende verzending: € 10

  • telefoon: € 2,50/uitgaande oproep

  • fax: € 2,50/uitgaand faxbericht

  • fotokopie: € 0,50/pagina

  • kleurkopie: € 2,50/pagina

  • scan: € 0,50/pagina

  • verplaatsingen: € 0,60/km

Dossierkosten

Volgens de werkelijke uitgaven (DPA deposit – neerlegging van conclusies, stukken en brieven; opzoeking rijksregister, kosten van vertalers, enz)

Voorgeschoten kosten

Voorgeschoten kosten (hierop is geen BTW verschuldigd): volgens de werkelijke uitgaven (kopie strafdossier, kopie vonnis, gerechtskosten, attesten, kosten van de gerechtsdeurwaarder voor dagvaarding, betekening en uitvoering, uittreksels, enz.) 

Incasso

Voor incasso-opdrachten hanteren wij bijzondere tarieven voor het ereloon en de kosten.
Zo zal in geval van succesvolle recuperatie het ereloon doorgaans een percentage bedragen van de geïnde bedragen of een vooraf afgesproken forfaitair bedrag. Dit laatste is vooral bij kleinere schuldvorderingen interessant. In bepaalde gevallen kan ook voor de kosten met een forfait gewerkt worden. We werken voor elke cliënt een systeem op maat uit om de invordering van zijn onbetaalde facturen (of andere schuldvorderingen) op een efficiënte en rendabele manier te laten verlopen.

Rechtsbijstand

Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, vallen - binnen de grenzen van de dekking - de kosten van advies en verdediging, ook die van medische of technische raadgevers, en de gerechtskosten ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Advocaat of bemiddelaar nodig?

Contacteer ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x