Wettelijke informatie WER

Wettelijke informatie Wetboek van economisch recht

Transparantie en informatie

U vertrouwt uw dossier toe aan advocatenkantoor “maxius”, een burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel en kantoor te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 6 en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0870.947.954. 

De advocaten werkzaam binnen maxius hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen, onder de titel “advocaat”.  Zij oefenen in eigen naam of via hun vennootschap het beroep van advocaat uit als vennoot of medewerker in de cvba maxius, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten. 

U kan het kantoor en de advocaten bereiken:

per post op het adres: Ambachtenlaan 6 te 3001 Leuven (Heverlee)

per telefoon op het nummer: +32-16-400717

per e-mail op het adres: advocaten@maxius.be of op het persoonlijk e-mailadres van de advocaat zoals elders op deze website aangegeven

Informatie of klachten

Indien u verder informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u ons per post, e-mail, fax of telefoon bereiken.

Beroepsregels en gedragscodes

De advocaten van het kantoor zijn lid van de balie te Leuven en sommigen ook van de balie te Brussel (Nederlandse orde van advocaten). 

Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van hun balie, die geraadpleegd kunnen worden op www.balieleuven.be/reglementen.php of  http://www.baliebrussel.be/nl/deontologie/reglementen-codex-en-resoluties-noab.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Op onze advocaten is de buitengerechtelijke geschillenbeslechting van toepassing die is vastgelegd in volgende gedragscode of reglement:

voor balie Leuven: Baliereglement van balie Leuven codificatie van 23 september 2013

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheid van maxius cvba en al onze advocaten is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse balies bij de nv AMLIN Europe (met vestiging in België te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9) als hoofdverzekeraar (70%) en medeverzekeraars Zurich Insurance (25%) (met vestiging in België te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 7) en KBC Verzekeringen nv (5%) (met zetel te 3000 Leuven, Professor R.Van Overstraetenplein 2) in totaal voor een bedrag tot 2.500.000,00 euro per schadegeval.  De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten.

Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Het kantoor maxius maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Advocaat of bemiddelaar nodig?

Contacteer ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x